Tekstboks: Den forunderlige ro eller stilhed, der ligger i billederne kom til sin ret i klostergården og klostergårdens relative fred lod sig bevæge. 
Ikke forstyrre, men bevæge. 

Mødet mellem den aldersstegne lokalitet og de plastik- laminerede billeder giver rum til eftertænksomheden, åbenheden og evt. kontemplationen.

Tekstboks: SØVN 
2001 - Fratergården, Sct. Mariæ Kirke i Helsingør 
 
Udstillingen rummede, fra starten, ca. 300 digitalt optagne og siden plastik-laminerede billeder af søvn. 

Billederne var taget på forskellige tider af døgnet 
og hermed i forskelligt farvet lys over 5 måneder. 
 
 

Tekstboks: Billederne var ikke et portræt af den sovende, men et portræt af søvnen. Muligvis drømmen og i sidste ende selve døden måske. 
Billederne var en registrering af det, vi normalt ikke registrerer.