Den 21. maj 2000 ophørte Bjørn Ignatius Øckenholt med sin maleriske virksomhed, dels af kærlighed til maleriet og dels i erkendelse af egen tvangsneurotiske arbejdsdisciplin. En disciplin der efterhånden gjorde det kunstneriske arbejde til slet og ret et 9 - 4 job.

De billeder, der ikke blev solgt d. 21 maj, blev brændt af i stormvejr d. 28 maj.
Så skulle der være plads til at arbejde videre.
Afbrændingen var altså ikke ment som en happening -
men en naturlig følge af en del overvejelser angående maleriets mulige utilstrækkelighed og Bjørn Ignatius Øckenholts samme...