Billeder der er færdige, enten fordi de er solgt eller fordi de er sat i bero